Ivan Sivec: Joe Lap - Od pastirja do zlatomanika 
Ivan Sivec: Joe Lap - Od pastirja do zlatomanika

Naslovnica knjige Joe Lap - Od pastirja do zlatomanika
To je razgibana biografija o ljubljanskem stolnem protu Joetu Lapu, v pisni in faktografski obliki s tevilnimi dokumentarnimi fotografijami, jubilejni zapis o vsestranskem obnovitelju, prosvetitelju, dobrotniku in sopotniku skozi nae ivahno ivljenje.

Stran 15 v knjigi


/ zaetek knjige /

OD PASTIRJA DO ZLATOMANIKA

Vsak lovek pua za seboj sledi. Nekateri globlje, nekateri plitveje. Nekateri samo v toplih lovekih odnosih, drugi v izgovorjenih in zapisanih besedah, spet drugi v zgradbah in knjigah …

Ni loveka, ki v svojem ivljenju ni pustil za seboj niesar. Res pa je, da mnogi puajo za seboj precej globlje sledi, vekrat celo tako globoke sledi, da so vsem na oeh, da se dotaknejo vseh src, da jih je nemogoe prezreti.

Med njimi je vsekakor Joe Lap, doma iz Nasov pri Komendi, izjemen duhovnik, ki pua za seboj bogate duhovne in tudi srne sledi. Njegova ivljenjska pot je sorazmerno preprosta, v celoti predana Bojemu poslanstvu, pa vendarle nenavadno zanimiva, pestra, bogata. Popeljala ga je iz rodnih Nasov v komendski fari najprej do cerkve sv. Petra v Komendi, nato s pomojo duhovnega vodje, podpornika in vzornika, astnega dekana Viktorijana Demarja, v hrvaki Pazin v malo semenie, nato v Ljubljano v veliko semenie, zatem je opravljal leto dni dragoceno delo sobotnega in nedeljskega pomonika v Laniu in Gumniu v fari marje-Sap. Zatem pa sledi kar osemintridesetletno izjemno bogato delovanje na Kapitlju v Novem mestu. Od tam pa ga je pot spet pripeljala v Ljubljano, za ekonoma v velikem semeniu in stolnega prota, pa tudi za stolnega upnika.

Spostovani obiskovalci! Ce to knjigo poznate, Vas vljudno vabimo, da jo ocenite. Glasujete tako, da kliknete na oceno, ki se Vam zdi najprimernejsa.
Knjiga Joe Lap je:
 Zelo priporočljiva
 99%Zelo priporocljiva: 99%Zelo priporocljiva: 99%
 Solidna
 1%Solidna: 1%Solidna: 1%
 Nekaj srednjega
 0%
 Še sprejemljiva
 0%
 Neužitna
 0%
Število glasov: 106